Locatie

Welkom op de pagina van Vrije Basisschool LEO XIII - Brussel

Infano vzw organiseert in opdracht van uw school de voor- en naschoolse opvang.

Via de link 'Infobrochure' vindt u meer info over schoolvrije dagen, wat bij ziekte of ongeval, facturatie, annulering,...

Adres

Leo XIII-straat 11, 1120 Brussel

Algemeen nummer opvang

Algemene nummer opvang

Liesbeth Grauwels

Teambegeleidster coach

Maren Van Weverberg

Regiocoördinator