Nieuws

Corona update – 2 november

02
nov

Als gevolg van de sterke stijging van het aantal Corona-besmettingen in ons land schakelt Opgroeien vanaf maandag 2 november over van code oranje naar code rood voor de kinderopvang.
Wat betekent Code Rood concreet:

  • Zoals in onze vestigingen reeds van toepassing is, worden de ouders niet meer toegelaten in de leefgroep(en). Babbels met ouders gebeuren digitaal of op veilige afstand met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.
  • Wennen met ouders is vervangen door een virtuele rondleiding of een wandeling buiten.

Verder betreffen de maatregelen in code rood de interne werking.

Wij wensen een veilige en gezonde omgeving te creëren voor de opvang van uw kindje, daarom verzoeken wij de ouders om deze maatregelen correct te respecteren.
Heeft u vragen of bedenkingen, dan kan u steeds de regiocoördinator van uw opvang contacteren of de preventieadviseur.
Eveneens besliste de Vlaamse regering om de compensatieregeling voor de kinderopvang vanaf november 2020 opnieuw in te voeren. Dit betekent dat u vanaf 2 november 2020 als ouder geen respijtdagen moet inzetten en niet moet betalen wanneer u uw kind niet naar de opvang brengt. De situatie zal maandelijks door de overheid geëvalueerd worden waarbij vervolgens maandelijks kan beslist worden of deze regeling verder loopt of stopt. Zonder tegenbericht van Infano op het einde van maand blijven bovenstaande regelingen van kracht.