Nieuws

Update Corona- Oktober

28
sep

Vanaf 1 oktober 2020 stopt de compensatieregeling voor de negatieve gevolgen van het Corona-virus. Vanaf 1 oktober 2020 gelden opnieuw de maatregelen rond afwezigheden zoals deze zijn opgenomen in de schriftelijke overeenkomst. Concreet betekent dit dat wanneer uw kindje vanaf 1 oktober 2020 afwezig is, u opnieuw respijtdagen zal moeten inzetten en u een bijkomende boete zal moeten betalen indien u de verantwoordelijke van het zonnetje van deze afwezigheid niet of niet tijdig op de hoogte brengt. Het saldo respijtdagen dat u bereikte op 18 maart 2020 bleef ongewijzigd ( tenzij uw opvangplan veranderde of uw start- of stopdatum wijzigde na 18 maart 2020  ) en kan vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 worden ingezet.

 

In afwijking hierop geldt dat, in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020, u niet betaalt voor afwezigheidsdagen als u geen gebruik kan maken van de opvang om de volgende 2 redenen :

  • De opvang/leefgroep waar uw kind normaal opgevangen wordt is gesloten omwille van:
    • Een opgelegde collectieve thuisisolatie van medewerkers en opgevangen kinderen van de volledige leefgroep/volledige locatie naar aanleiding van hoog-risico contact of besmetting in de opvang.
    • Een beslissing of maatregel van de overheid ( de federale of Vlaamse Overheid, de provinciegouverneur of de burgemeester ). Dit kan het geval zijn bij een plaatselijke heropleving van het virus.
  • De overheid beslist tot een doelgroepbeperking waardoor het voor bepaalde gezinnen niet mogelijk is om gebruik te maken van de opvang.

Het kan dat de burgemeester, de gouverneur, Vlaamse of federale overheid beslist om in bepaalde regio’s het aantal opgevangen kinderen te beperken. In dit geval spreken we van “doelgroepbeperking”.

Bijvoorbeeld : er wordt beslist door de burgemeester, dat in een bepaalde gemeente kinderen van thuiswerkende ouders geen gebruik mogen maken van de opvang.

Let wel indien u en uw gezin in verplichte quarantaine moeten en uw kind niet naar de opvang mag dan moet u hiervoor wel respijtdagen inzetten.

 

De veiligheidsmaatregels die wij hanteren blijven van toepassing.