Verantwoordelijke pers en communicatie

Infano VZW is een sociaal ondernemer die kinderopvang organiseert in al zijn geledingen. 600 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang.

Voor de ondersteuning van onze opvang in opdracht van het studie- en adviescentrum zijn we op zoek naar een verantwoordelijke voor pers en communicatie.

Je functie:

 • Opzetten, stimuleren, coördineren en begeleiden van interne en externe communicatieacties.
 • Bewaken van de kwaliteit van deze communicatieacties.
 • Afstemmen van de interne communicatiekanalen op de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.
 • Samenwerken met interne en externe partners.
 • Op de hoogte blijven van de meest recente evoluties binnen pers en communicatie en nieuwe media.
 • Opstellen en onderhouden van een gedragen communicatiebeleid.
 • Werkt samen met de verschillende diensten binnen de organisatie.
 • Verantwoordelijk voor de communicatie binnen de organisatie en tussen de verschillende afdelingen van de organisatie.
 • Verantwoordelijk voor het onderhouden en up-to-date houden van de website.
 • Verantwoordelijk voor communicatie naar de buitenwereld toe.
 • Verantwoordelijk voor het bijhouden, publiceren op de website en archiveren van persartikels.

Je profiel:

 • Beschikken over een bachelor communicatiewetenschappen/ communicatiemanagement
 • Of minstens 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • Communicatief sterk
 • Flexibel
 • Sterke sociale vaardigheden
 • Kunnen samenwerken en netwerken binnen en buiten de organisatie
 • Sterk organisatie- en planningsvermogen
 • Creatief in het zoeken naar andere concepten
 • Zowel proces- als resultaatgericht werken

Jobgerelateerde competenties:

 • De communicatie voorbereiden (inhoud verzamelen, evalueren, selecteren, opstellen, …)
 • Schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten uitwerken
 • Publicrelationsacties, informatieverspreiding en promotieacties opzetten
 • De logistieke uitvoering van communicatieacties, -producten en -dragers plannen (verspreiding, expositie, distributie, …)
 • De kwaliteit van de verspreide informatie controleren
 • Interne diensten adviseren en technisch ondersteunen bij hun communicatieacties
 • Een partnernetwerk uitbouwen, informatie over de sector, reglementeringen, technische informatie en mediaverslaggeving opvolgen
 • Communicatiedragers ontwikkelen: Beeldmateriaal (tekeningen, logo’s, grafisch charter, …)
 • Communicatiedragers ontwikkelen: Sociale mediaprofielen
 • De inhoud van een website beheren
 • Een dienst of een organisatie leiden

Persoonsgebonden competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team

Ons aanbod

 • Wij bieden een boeiende uitdaging in een groeiende, dynamische structuur.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur
 • Maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst

Interesse?
Solliciteer via ons elektronisch sollicitatieformulier.