Kinderbegeleid(st)er buitenschoolse opvang

Infano VZW is een sociaal ondernemer die kinderopvang organiseert in al zijn geledingen. Meer dan 500 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang.

Voor onze afdeling buitenschoolse opvang (IBO) “De Maantjes” (opvang voor 2,5- tot 12-jarigen) zijn wij op zoek naar een enthousiaste kinderbegeleid(st)er.
Je staat in voor de opvang en begeleiding van 2,5- tot 12-jarigen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties.Je werkt tijdens de schoolperiode in een onderbroken systeem.
Tijdens de vakanties en op woensdagnamiddag werk je aansluitend en organiseer je met het team buitenschoolse activiteiten.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma/attest om te kunnen werken in de kinderverzorging
 • Je beschikt over een attest van goed gedrag en zeden, bestemd voor kinderopvang (model 2)
 • Je hebt een hart voor kinderen en bent gemotiveerd om de kinderen een fijne tijd te bezorgen
 • Je bent een teamspeler en flexibel in je werkuren
 • Je bent positief ingesteld
 • Onmiddellijke indiensttreding

Jobgerelateerde competenties

 • Werken met kinderen: Van 10 jaar en ouder
 • Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Werken met kinderen: Van 6 tot 10 jaar
 • Toezien op of helpen bij het huiswerk van een schoolgaand kind
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega’s
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, …)
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Aanbod

 • Bediendecontract voor onbepaalde duur
 • Maaltijdcheques ten bedrage van 4 euro per gepresteerde dag (a rato van 7,36 u/d)
 • Verplaatsingsvergoeding
 • Gratis hospitalisatieverzekering na één jaar dienst
 • Boeiende uitdaging in een dynamische, groeiende organisatie

Interesse?
Solliciteer via ons elektronisch sollicitatieformulier.