Locatie

Welkom op de pagina van bedrijfsopvang UZ Brussel

Elke dag worden er tal van leuke activiteiten voorzien rond een thema en
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo kunnen de kinderen o.a. hun
creatieve vaardigheden ontdekken bij het knutselen, een speurtocht maken,
sporten, poppenkast kijken en spelen, ravotten met vrienden, een quiz of
gezelschapsspel spelen, m.a.w.: voor elk wat wils.

Openingsuren : 7u - 17u30

Adres

Studentenrestaurant VUB Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

Algemene nummer opvang

Algemene nummer opvang

Ina Bécu

Regio Coördinator