Locatie

Welkom bij UZ Brussel!

Elke dag worden er tal van leuke activiteiten voorzien rond een thema en
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo kunnen de kinderen o.a. hun
creatieve vaardigheden ontdekken bij het knutselen, een speurtocht maken,
sporten, poppenkast kijken en spelen, ravotten met vrienden, een quiz of
gezelschapsspel spelen, m.a.w.: voor elk wat wils.

Openingsuren : 7u - 17u30

Adres

Studentenrestaurant VUB Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

 

 

Algemeen nummer

ENKEL tijdens de opvanguren