Opvang van 2,5 tot 12 jaar

Een woordje uitleg...

Indien u voor uw kind kwalitatieve opvang zoekt voor en na de schooluren, op schoolvrije dagen en/of tijdens schoolvakanties, kan u terecht in één van onze locaties, verspreid over Vlaanderen en Brussel.
De begeleid(st)ers bieden de kinderen de ruimte om met vrienden vrij te spelen in een veilige omgeving. Daarnaast zorgen we via spelimpulsen en aangeboden materialen voor een kwalitatieve opvang.
Bovendien wordt een optimale opvang georganiseerd door de dagelijkse inzet van enerzijds de begeleiding en anderzijds de regiomanagers, regiocoördinatoren, team- en kwaliteitscoördinatoren, een technische ploeg en preventieadviseur, de facturatiedienst en een aantal ondersteunende diensten.

Onze opvangtypes voor kinderen van 2,5 – 12 jaar :


  • De Binnenschoolse opvang is toegankelijk voor de leerlingen van en in een bepaalde school. Bij Infano gaat dit onder de naam "Ster"

  • De Buitenschoolse opvang (IBO) is gesubsidieerd en gecentraliseerd, voor leerlingen van meerdere scholen. Deze opvang heet "Maan" bij Infano.

  • Daarnaast hebben we ook nog Gemandateerde Voorzieningen: dit zijn opvanginitiatieven buiten de openingsuren van ons basisaanbod (tijdens het weekend, op feestdagen, …)

Onze opvangtypes voor kinderen van 2,5 - 12 jaar

Klik op een van onderstaande blokken voor meer info.