Opvang van 2,5 tot 12 jaar

Onze pedagogische visie

Infano, een plek waar kinderen met ruimte voor hun eigenheid zelf spelenderwijs de wereld ontdekken, gedragen door een team van begeleiders die hen prikkelen in hun ontdekkingsreis naar zichzelf en het onbekende.

Een woordje uitleg...

Indien u voor uw kind kwalitatieve opvang zoekt voor- en na de schooluren, op schoolvrije dagen en/of in schoolvakanties, kan u terecht in één van onze locaties, verspreid over Vlaanderen en Brussel.
De begeleid(st)ers bieden de kinderen de ruimte om met vrienden vrij te spelen in een veilige omgeving. Daarnaast zorgen we via spelimpulsen en aangeboden materialen voor een kwalitatieve opvang.
Bovendien wordt een optimale opvang georganiseerd door de dagelijkse inzet van enerzijds de begeleiding en anderzijds de regiomanagers, regiocoördinatoren, team- en kwaliteitscoördinatoren, een technische ploeg en preventieadviseur, de facturatiedienst en een aantal ondersteunende diensten.

Onze opvangtypes voor kinderen van 2,5 – 12 jaar :

Er zijn 2 opvangtypes : Binnenschoolse en Buitenschoolse opvang (IBO).
De Binnenschoolse opvang is toegankelijk voor de leerlingen van een bepaalde school.
De Buitenschoolse opvang is gesubsidieerd en gecentraliseerd, voor leerlingen van meerdere scholen.

Daarnaast hebben we ook Gemandateerde Voorzieningen : dit zijn opvanginitiatieven buiten de openingsuren van ons basisaanbod (tijdens het weekend, op feestdagen, …)

Onze opvangtypes voor kinderen van 2,5 - 12 jaar

Klik op een van onderstaande blokken voor meer info.