Locatie

Welkom op de pagina van de Centrumschool Station- en Lijsterstraat - Londerzeel

Infano vzw organiseert in opdracht van uw school de voor- en naschoolse opvang.

Via de link 'Infobrochure' vindt u meer info over schoolvrije dagen, wat bij ziekte of ongeval, facturatie, annulering,...

Adres

Stationsstraat 58, 1840 Londerzeel, België

Algemene nummer opvang

Algemene nummer opvang

Sarah Van Bossche

Teambegeleidster coach

Maren Van Weverberg

Regiocoördinator