Locatie

Welkom bij maantje Borchtlombeek

Maantje Borchtlombeek is een buitenschoolse kinderopvang, die heel wat leuke activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar biedt.
Een veilige, vertrouwde omgeving. Een plek waar elk kind zich thuis voelt.
Een plek waar er volop kan ontdekt worden. Een plek, waar er ruimte is voor individuele aandacht.
Een spel- en activiteitenaanbod dat pedagogisch verantwoorde uitdagingen biedt. We stimuleren de kinderen om hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen te vergroten. Er wordt 1 kinderbegeleidster per 14 kinderen voorzien.

Tijdens de schooldagen wordt er voornamelijk vrij spel voorzien. De ruimte is ingedeeld in verschillende speelhoeken waar telkens aangepast speelgoed te vinden is. Tevens is er ook ruimte voor kleinere activiteiten en kunnen de kinderen creatief te werk gaan indien ze dit wensen.

Op woensdag voorzien we telkens een activiteit, waaraan de kinderen vrij kunnen deelnemen. Elke week is er een ander thema (koken, spel, knutselen of sport).

Vakanties en schoolvrije dagen: Tijdens deze dagen worden er in de voor- en namiddag activiteiten voorzien. Deze worden steeds op voorhand meegedeeld. Tijdens vakanties wordt er rond een bepaald thema gewerkt. Tijdens vakanties worden er ook uitstappen georganiseerd.

Voor de vakanties en schoolvrije dagen gebeuren de inschrijvingen vooraf. De nieuwsbrieven hiervoor krijg je via mail. Op de website kan je deze ook terug vinden bij nieuws.

Gelieve tijdens de opvanguren contact op te nemen via onderstaande gegevens: TEL : 0498/86 32 12

Adres

Kerkplein 1b - 1761 Borchtlombeek

Mieke Janssens

Teambegeleidster coach

Mieke Janssens

Regio coordinator

Kaat Wellens

Kwaliteits- en pedagogisch coördinator