Locatie

Welkom bij Maantje Zaventem 1 & 2

Vlakbij Brussels Airport vind je Maantje Zaventem. In de buitenschoolse kinderopvang zijn kinderen van 2,5 tot 12 jaar welkom. De begeleid(st)ers zorgen voor een veilige, vertrouwde omgeving waar elk kind zich thuis voelt.

Op schooldagen wordt er voornamelijk vrij spel voorzien. De ruimte is ingedeeld in verschillende speelhoeken waar telkens aangepast speelgoed te vinden is en waar kinderen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Op woensdag voorzien we telkens een activiteit binnen een bepaald thema, waaraan de kinderen vrij kunnen deelnemen.

Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen worden er verschillende activiteiten voorzien rond een bepaald thema. Deze worden steeds op voorhand meegedeeld, net als eventuele uitstappen. Inschrijven voor de vakanties en schoolvrije dagen gebeurt vooraf. De nieuwsbrieven hiervoor krijg je via mail.

Gelieve tijdens de opvanguren contact op te nemen via onderstaande gegevens:
Maan Zaventem 1 (Voetbalstraat 10) - TEL: 02/308 88 35
Maan Zaventem 2 (Spoorwegbaan 27) - TEL: 0489/82 91 48

Adres

Voetbalstraat 10, 1930 Zaventem, België

 

 

Teambegeleidster-coach

Regiocoördinator

Kwaliteits- en pedagogisch coördinator