Nieuws

Infobrochure scholen Vilvoorde

25
sep

Breng en haalmoment

De ouders moeten zich eerst aanmelden bij de begeleid(st)er. De ouder is ’s avonds na het uitloggen verantwoordelijk voor het kind.

Als anderen (familie, vrienden,…) de kinderen komen afhalen, dan moet dit schriftelijk worden gemeld en moeten die personen zich melden.

Als het kind alleen de opvang mag verlaten (deelname aan sportieve, culturele of een andere activiteit of om zelfstandig huiswaarts te keren) dan moet dit schriftelijk door de ouders meegedeeld te worden. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

De kinderen die op het schooldomein zijn, worden geregistreerd en zijn onder de verantwoordelijkheid van Infano. De school of Infano is niet verantwoordelijk voor de kinderen die buiten de school wachten.

 

Te laat ophalen / Boetes

Als je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet voor sluitingstijd je kind(eren) kan ophalen in de opvang, moet je de opvang te contacteren (voor nummer: zie contactinfo op de pagina van de school).

Wie zijn kind(eren) na sluitingstijd komt afhalen, zal per kind een vaste bijdrage van € 5 direct doorgerekend krijgen in de schoolrekening.
Herhaaldelijk te laat kan leiden tot weigering in de opvang.

 

Facturen

De facturen worden door de school zelf opgesteld en verdeeld. Indien u vragen hebt over de facturatie kan u het schoolsecretariaat contacteren.

Annulering/wijziging inschrijving

Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid /afwezigheid van het kind tijdens schoolvrije dagen moet schriftelijk 1 dag vooraf doorgegeven worden via mail naar de coördinator. Als je dat niet doorgeeft, dan wordt de opvang (minder dan 6u) aangerekend. Als je een medisch attest hebt, moet je dat niet betalen.

Activiteiten

Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen worden er activiteiten georganiseerd per maandthema. In de school aan het infobord/raam vind je het maandthema terug.

 

Ziekte of ongeval?

In het belang van je kind en de andere kinderen in de opvang is het belangrijk de dienst te informeren over medische problemen van je kind, die een gevaar kunnen betekenen voor de andere kinderen, voor de begeleid(st)ers of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleid(st)ers vergen.

Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ‘s morgens en ‘s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift.
De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te dienen.
Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij onmiddellijk contact op met één van de ouders. Wij vragen om je kind zo snel mogelijk af te halen.

Hoewel de dienst de veiligheid van de kinderen moet garanderen, kan een ongeluk tijdens het spelen nooit uitgesloten worden. Bij een ongeval verwittigen wij de ouders (of andere contactpersoon). Indien de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn nemen we contact op met een arts of nemen we contact op met de hulpdiensten (in geval van noodsituaties).

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen wanneer zij onder toezicht staan van het personeel. Schade aan kledij en brillen wordt niet vergoed. Idem voor het verlies ervan.

 

Privacy

Bij Infano vzw wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen en ouders. In het privacyreglement is beschreven hoe Infano vzw omgaat met haar kind- en oudergegevens en wat de rechten zijn van de ouders. Voor vragen kan u steeds terecht op het centrale nummer 02/582.72.62.