Nieuws

Schoolvrijdagen PBS

01
okt

Schoolvrije dagen:
Woensdag 12 september : Pedagogische studiedag
Woensdag 3 oktober : Facultatieve verlofdag
Woensdag 14 november: Pedagogische studiedag
Woensdag 6 februari : vrije dag
Woensdag 20 maart: Pedagogische studiedag
Maandag 20 mei: Facultatieve verlofdag