Verantwoordelijke Kinderdagverblijf

Infano VZW is een sociaal ondernemer die kinderopvang organiseert in Vlaanderen. Meer dan 600 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in onze kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang.

Als teamcoach van het kinderdagverblijf ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie. Je geeft leiding aan de kinderbegeleid(st)ers en zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen in de werking. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de kinderbegeleidsters alsook de ouders. Je staat eveneens mee in voor de verzorging en begeleiding van de 0 tot 3-jarigen.

Bovendien heb je een aantal administratieve verantwoordelijkheden: o.a. inschrijvingen, bestellingen, uurroosters opmaken, teamvergaderingen leiden, etc. Je rapporteert aan de regiocoördinator. Samen met de kwaliteitscoördinator ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen het kinderdagverblijf.

Profiel

 • Je beschikt over een attest/diploma dat erkend wordt door Kind & Gezin om te mogen werken in de kinderopvang
 • Je bent kindvriendelijk, flexibel, stressbestendig en positief ingesteld
 • Je neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid
 • Je bent in staat om leiding te geven en te coördineren
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister, bestemd voor kinderopvang (model 2)

Jobgerelateerde competenties

 • Ouders informeren over de werking van een opvangdienst en de integratie van de kinderen tijdens de aanpassingsperiode organiseren
 • Ouders en medewerkers adviseren en sensibiliseren over opvoeding en het voorkomen van mishandeling, analfabetisme en thuisrisico’s
 • Spel-, ontwikkelings- en leeractiviteiten organiseren
 • De kinderen begeleiden tijdens de activiteiten
 • De kinderen opvangen en begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en de sociale omgangsregels
 • Dossiers van kinderen administratief opvolgen en gegevens doorgeven aan ouders, boekhoudkundige dienst, …
 • De ontwikkeling van kinderen observeren, moeilijkheden identificeren en informatie uitwisselen met het team en de ouders
 • Samen met het team de activiteiten evalueren
 • Het educatieve project aanpassen volgens de ontwikkeling en de werking van de groep kinderen
 • De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren
 • De activiteiten van een team coördineren

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod

 • Werken bij Infano is jezelf blijvend ontwikkelen dmv vormingen en intervisies
 • Een voltijds bediendecontract ikv een flexibele mindset
 • Verplaatsingsvergoeding
 • Maaltijdcheques van 4 euro (a rato van 7,36u per dag en werknemersbijdrage inbegrepen)
 • Na 1 jaar hospitalisatieverzekering
 • Een boeiende uitdaging in een grote, dynamische organisatie
 • Aangename werksfeer
 • Jaarlijkse teambuilding met alle leidinggevende vanuit de kinderdagverblijven

Interesse?
Solliciteer via ons elektronisch sollicitatieformulier.