Buitenschoolse Opvan...

Een Woordje uitleg...

Na school verlangt elk kind zich te ontspannen en te spelen. In onze IBO’s (‘Maantjes’) kan het kind KIEZEN met wat, wie maar ook waar en wanneer het wil spelen. Bij Infano is er de mogelijkheid om binnen of buiten te spelen, alleen of met leeftijdsgenootjes plezier te beleven, wat te rusten of zich uit te leven, een babbeltje met de begeleid(st)er te slaan, om samen uit de bol te gaan …

Een gevarieerd aanbod van spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen – staat vrij ter beschikking en maakt het mogelijk dat elk kind een keuze kan maken tussen bewegen, fantaseren, bouwen, knutselen, dansen, enz… in een aantrekkelijke binnen- en buitenruimte. Het meebrengen van eigen speelgoed is overbodig. Daarnaast zorgt een meespelende begeleidster voor de nodige spelprikkels.

Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en tijdens de vakanties leggen de begeleiders van Infano telkens een gevarieerd aanbod van spelactiviteiten aan de kinderen voor. Wij geven aan de kinderen ook de gelegenheid om huistaken te maken.

Eerste inschrijving

U dient uw kind in te schrijven vóór het de eerste maal naar de opvang komt. Voor elk nieuw ingeschreven kind wordt er namelijk een dossier samengesteld. Dit gebeurt na telefonische afspraak met de teambegeleider-coach.

Hoe ziet het dossier er uit?

De schriftelijke overeenkomst met volgende documenten:

de overeenkomst, het inlichtingenformulier (bevat alle gegevens van het kind), de domiciliëringsopdracht, het klachtenformulier.

Het huishoudelijk reglement.

Het Inschrijvingsgeld: het eenmalige inschrijvingsgeld ten bedrage van 8 euro per kind wordt verrekend bij de eerste factuur.

Via onderstaande zoekfunctie kan u op zoek naar een opvanglocatie in uw buurt. Selecteer de provincie en/of de gemeente waarin u opvang zoekt en de afstand rond deze plaats. Via het veld opvangtype bepaalt u welk type opvang er in de resultaten zal worden getoond.