Advies

Doel van de afdeling

Het maken van een totaal objectieve doorlichting binnen de kinderopvang, volgens onderstaande aspecten : steeds op maat en in dialoog met samenwerkingspartner.

Een team, samengesteld op basis van de nodige expertise en specifiek volgens de scope, werken mee aan de opdracht.

Naargelang de opdracht is er een wisselwerking op de vloer van de samenwerkingspartner en binnen onze eigen interne afdelingen.

Financiële aspecten kunnen aan bod komen alsook veiligheid, kwaliteit, infrastructuur, procedures, uurrooster, …

Door middel van een grondige analyse worden kwaliteits-ondersteunende adviezen en begeleiding op maat aangeleverd.

Adviezen die de werking/kwaliteit/veiligheid/… optimaliseren, volledig conform de regelwetgeving van toepassing.

Het feit dat verschillende samenwerkingspartners reeds een bijkomend nieuw advies aanvragen, is voor ons doorslaggevend voor het opnemen van steeds nieuwe opdrachten en uitdagingen.

“Samen de puzzel compleet maken” is 100% van toepassing.

De positieve feedback na een eindrapport presentatie is bijzonder fijn voor het hele team.

Contact

Ann Van Der Meersch

Accountmanager & Coördinator Studie- en Adviescentrum

Mob.: +32 (0)473 27 97 86

vandermeerschann@infano.be